Werklozen en beveiligers in opleiding gaan toezicht houden op de Maaslijn.

Werklozen en beveiligers in opleiding gaan toezicht houden op de Maaslijn.

NS, Veolia en Prorail, Safety Point BV en gemeenten hopen zo de veiligheid op en om het spoor te vergoten. De nieuwe toezichthouders houden op het traject een extra oogje in het zeil om het reizen veiliger te maken. Het gaat voorlopig om een proef.

Aanleiding is een onderzoek, waaruit bleek dat treinreizigers zich vaak niet veilig voelen op het traject tussen Nijmegen en en  Roermond.

Zijn ze u al opgevallen de toezichthouders in de stationsgebieden langs de Maaslijn? Sinds half januari zijn ze te zien en te herkennen aan hun uniform. In deze speciale nieuwsbrief stellen wij hen graag aan u voor. Waarom zijn ze er, wat doen ze en wat kunnen ze voor u betekenen? Jeroen Duijsens werkt voor het Platform Sociale Veiligheid Maaslijn en geeft leiding aan het toezichtsproject. Hij legt uit: "De afgelopen jaren gaf de reiziger op de Maaslijn in verschillende onderzoeken aan dat hun gevoel van veiligheid afnam. Ook lieten de cijfers een toename zien van het aantal kleinere incidenten zoals fietsdiefstal en vandalisme. Voor Veolia, de gemeenten langs de Maaslijn, politie, provincies, NS, ProRail en nog een aantal andere partijen was dat reden om de handen ineen te slaan. Het toezicht op de Maaslijn is een van de maatregelen om u als reiziger een veiliger gevoel te geven".

In de stationsgebieden zijn sinds kort de toezichthouders van Safety Point actief. Zij zijn er in de eerste plaats om service te verlenen. Tegelijkertijd voorkomen zij door hun aanwezigheid dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Mocht er sprake zijn van een strafbaar feit, dan roepen zij de hulp in van politie of de BOA’s van Veolia. Ze hebben zelf namelijk geen BOA bevoegdheid en kunnen geen proces verbaal opmaken of boetes uitschrijven.

De stationsgebieden zijn ook het terrein van de gemeentelijke BOA’s. Zij houden toezicht op de fietsenstallingen en de parkeerplaatsen. Ze schrijven parkeerboetes uit of verwijderen fietsen die buiten de rekken staan geplaatst. In de trein en bij het in- en uitstappen komt u de stewards van Veolia tegen. Zij zijn er om u te helpen en vragen te beantwoorden. Maar ze treden ook op tegen reizigers die overlast veroorzaken in de trein of zich niet houden aan de huisregels. Ook controleren zij of u in het bezit ben van een geldig vervoerbewijs. In geval van zwartrijden, maken zij proces verbaal op en schrijven boetes uit. De stewards van Veolia zijn toezichthouders met BOA bevoegdheid. Een BOA is een door justitie beëdigd Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar. Een BOA mag een overtreder staande houden en vragen naar een identiteitsbewijs. Als iemand niet wil meewerken mag de BOA deze persoon aanhouden en overdragen aan de politie. De overtreder is overigens wettelijk verplicht zijn of haar identiteit bekend te maken. Bij zwaardere overtredingen en misdrijven, komt de politie in actie. In de stationsgebieden is dat meestal de wijkagent. De politie houdt de dader aan, maakt proces verbaal op en doet eventueel nader onderzoek. De politie mag altijd vragen naar uw identiteit, uw tassen controleren en u aanhouden.

Binnen het Platform Sociale Veiligheid Maaslijn is afgesproken met Safety Point BV dat er behalve toezichthouders ook flexibele camera’s moeten komen. De camera’s zijn bedoeld als aanvulling op het menselijk toezicht. Ze worden tijdelijk geplaatst op plekken waar sprake is van verhoogde overlast en criminaliteit. Of waar de inzet van de toezichthouders niet permanent mogelijk is.

Wie zijn zij?

Het team van toezichthouders bestaat voor een deel uit stagiaires vanuit de opleiding Beveiliging. Het overige deel wordt ingevuld met mensen die al langere tijd zonder werk zitten. Op deze wijze krijgen zij de kans om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een betere veiligheidsbeleving voor de reiziger en tegelijk een nieuwe kans voor mensen die op zoek zijn naar een baan.

Het toezichtsproject op de Maaslijn is een joint venture van Eye Watch Security Group BV uit Venray en het bedrijf Safety Point BV. Beide bedrijven hebben de opdracht om als proef tot aan de zomer het toezicht op de Maaslijn te organiseren en te begeleiden.

Eye Watch Security Group BV zorgt voor de dagelijkse planning en aansturing van de toezichthouders en Safety Point BV de tijdelijke toezichthouders naar een vaste baan. Mochten de resultaten goed zijn dan is het de bedoeling om het toezichtproject voort te zetten.

Zie ook: 
http://www.l1.nl/video/werklozen-en-leerlingen-houden-toezicht-op-maaslijn-l1lt-27-feb-2014
 

Ga terug

VBE
VEB Erkend beveiligingsbedrijf - Particuliere BeveiligingsOrganisatie (PBO)
Keurmerk beveiliging
Keurmerk evenementen beveiliging
SGS ISO 9001:2008 System Certification
SGS VCA* System Certification