Eye Watch Security krijgt alsnog beveiligingsklus Gemeente Venlo

De gemeente wilde een raamovereenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor beveiligingswerkzaamheden, mobiele surveillance en consignatiediensten ten behoeve van terreinen en gebouwen. Beveiligingsbedrijf Eye Watch Security uit Venray eindigde als tweede in de aanbesteding en spande een kort geding aan.

Het bedrijf wat voornemens was om de opdracht uit te gaan voeren beschikt wel over het keurmerk maar niet over de geëiste meest actuele versie van het Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Het Keurmerk Beveiliging is op 4 juni 2013 aangepast. De keurmerknorm die gaat over de kwaliteit van de onderaannemer is aangescherpt. De norm (4.5.5 Uitbesteding van dienstverlening) bestond al in het bestaande keurmerk, maar was facultatief. In de Herziene versie 3 (juni 2013) is het een verplichte norm geworden. Voortaan moet de onderaannemer van een keurmerkhouder beschikken over hetzelfde kwaliteitsniveau als het Keurmerk Beveiliging. Dit geldt voor alle vormen van onderaanneming.

Ook is de bestaande auditpraktijk m.b.t. de norm naleving van de cao opgenomen ( de auditor vraagt naar het meest recente rapport van het cao controleorgaan ). De norm 4.1.7 Agressie en geweld was eerst facultatief onderdeel en is nu een verplichte norm geworden. Normen zoals Financiële soliditeit, Klantevaluatie, Informatiebeveiliging en Elektronische beveiligingsmiddelen zijn van facultatief naar verplicht gegaan, die al sinds versie 1 in het keurmerk zijn opgenomen, waren als facultatief. Deze normen zijn verplichte eisen in het keurmerk 3 herziende versie geworden.

De ingangsdatum van deze wijziging is op 4 juni 2013 gepubliceerd en ingegaan. Keurmerkhouders hadden de keuze om gebruik te maken van een overgangstermijn van één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum. Op 4 juni 2014 dient iedere keurmerkhouder aan deze norm te voldoen. Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt jaarlijks gecontroleerd hierop. De controle doet een gespecialiseerde en onafhankelijke certificerende instelling, helaas voldeed het voorgaande beveiligingsbedrijf uit de regio Horst a/d Maas niet aan de vereiste knock out criteria.

De gemeente moest volgens de rechter de andere kandidaten opnieuw beoordelen. Een woordvoerder van de gemeente Venlo laat aan Dagblad De Limburger weten de uitspraak te respecteren en is op 11 augustus 2014 overgegaan tot voorlopige gunning aan Eye Watch Security Group BV.

Ga terug

VBE
VEB Erkend beveiligingsbedrijf - Particuliere BeveiligingsOrganisatie (PBO)
Keurmerk beveiliging
Keurmerk evenementen beveiliging
SGS ISO 9001:2008 System Certification
SGS VCA* System Certification