Receptie- & Portiersdiensten

De ontvangst van gasten is één van uw belangrijkste visitekaartjes. Goede receptionisten en beveiligers zijn per definitie professionals in het gastvrij onthalen van klanten, bezoekers en relaties en in het vriendelijk, snel en accuraat afhandelen van telefoontjes. Onze receptionisten en beveiligers kunnen méér: onze geselecteerde beveiligingsmedewerkers zijn ook uitstekend in te zetten voor ondersteuning van de facilitaire organisatie, waarbij ze zelfstandig vragen, klachten, storingen en calamiteiten kunnen afhandelen. Zo verzorgt Eye Watch Security Group voor u een facilitair meldpunt, dat is ondergebracht bij de receptie/portiersloge. Hier komen alle facilitaire meldingen van uw medewerkers binnen.

Voor elk bedrijf biedt Eye Watch Security Group een op maat gesneden facilitair meldpunt, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, het aantal medewerkers en de gewenste kwaliteit. Ondersteuning bij de uitvoering leveren wij ook in de vorm van huismeesters, conciërges en/of bodes. Kortom, de goed opgeleide, accurate en behulpzame beveiligers van Eye Watch Security Group verzorgen professionele receptie- en portiersdiensten.

Visitaties/security check

Vanuit een receptie/portiersloge bij de entree van uw bedrijfsterrein en/of bedrijfspand zorgen de medewerkers van Eye Watch Security Group dat geen ongewenste bezoekers het terrein of bedrijfspand betreden. Onze medewerkers kunnen door visitatie steekproefsgewijs een goede controle uitvoeren op uw in- en uitgaande goederen.

VBE
VEB Erkend beveiligingsbedrijf - Particuliere BeveiligingsOrganisatie (PBO)
Keurmerk beveiliging
Keurmerk evenementen beveiliging
SGS ISO 9001:2008 System Certification
SGS VCA* System Certification